Studio Viscom

De kracht van een helder schoolprofiel

Laat op een natuurlijk en overtuigende manier zien wat je te bieden hebt

Het onderwijs is volop in beweging. De mooiste onderwijsconcepten poppen als paddenstoelen uit de grond. Zo ontstaat er onderwijs dat meer aansluit op de vraag van de kinderen, de ouders en de hedendaagse maatschappij. Hoe kun je als school op een overtuigende, maar natuurlijke manier, laten zien wat je te bieden hebt?

De kracht van basisscholen ligt in het onderwijs geven. Een eeuw lang kwamen de leerlingen als vanzelf. De leerplichtwet maakte leren mogelijk voor iedereen en de toestroom van leerlingen nog groter. Er was weinig keus in onderwijsvormen en het was vanzelfsprekend dat je kind naar de dichtstbijzijnde school ging. Scholen hoefde zich dus niet bezig te houden met schoolprofielen en zichtbaarheid.  

Alles is nu in beweging; het onderwijs klimaat, de vraag  en de behoeftes zijn verandert. Scholen krijgen te maken met markt werking. Er is een “driehoek-spel” ontstaan tussen de basisscholen onderling, jouw school en de behoeftes van ouders.

“Het aanbod in het onderwijs is zo groot en divers dat ouders al snel tussen de bomen door het bos niet meer zien.”


Ouders zijn bewuster
Ouders van nu staan bewuster in het leven, weten waar ze voor staan en wat ze willen. Ze zoeken basisonderwijs wat bij hun ideologie past. Om gevonden te worden zul je je missie en visie helder moeten kunnen verwoorden, zodat ouders zich kunnen identificeren met het beleid van de school.


Vind je “sweet spot”
Het is goed om je als school bewust te zijn wat andere scholen in je omgeving te bieden hebben. Maar het is echt energieverspilling om elkaar te gaan beconcurreren of kopiëren. Gedraag je als gezonde conculega’s. Jullie hebben tenslotte beide hetzelfde doel voor ogen: het beste onderwijs verzorgen, maar ieder vanuit een eigen invalshoek met een eigen beleid. En spreken zo ieder een ander deel van de doelgroep aan. Als je je bewust bent van wat andere scholen bieden en wat voor ouders er bij jouw schoolbeleid passen, dan vind je vanzelf je eigen “sweet spot”. Leg je focus op je ambitie en zorg er zo voor dat er onderwijs van binnenuit naar buiten toe ontstaat. Daar zit je echte kracht.


Een boom van een schoolprofiel
Elke school is een bundeling van vele kwaliteiten. Het liefst wil je ze allemaal tegelijk laten zien. Want er zit vast iets tussen waar ouders zich mee kunnen identificeren. Helaas werkt dat niet helemaal zo. Ouders zullen door de bomen het bos niet meer zien. Ze worden overspoeld door informatie wat eerder verlammend dan informerend werkt. 

Met een helder schoolprofiel kun je doeltreffend communiceren. Daarin wordt duidelijk:

 • Waar de kracht van de school ligt: Wie ben je? Wat is je ambitie? 
 • Wat de kwaliteit van de school is: Hoe geef je les? Wat is je aanbod? 
 • Wat de uitstraling van de school is: Wat onderscheidt jouw school van anderen? Wat is je imago? 
“Je schoolprofiel vormt een sterke boom waar je het schoolbeleid aan ophangt.”


Zorg intern voor sterke wortels
Net als een boom zich verankert met zijn wortels, zal je schoolprofiel zich ook moeten verankeren. Het is belangrijk dat je deze via het team voedt wil je er de vruchten van plukken.


Voordelen op team en individueel niveau

Het werkt werkdruk verlagend voor het team:
Doordat de aansturing en taakindeling gebeurt vanuit één centrale gedachte zijn er minder acties nodig om hetzelfde effect te bereiken. Sterker nog. De impact wordt juist groter doordat acties elkaar aanvullen en versterken. 

Op individueel niveau levert het energie op: 
Leerkrachten kunnen hun eigen meesterschap doelgericht inzetten en kinderen uitdagen tot ontwikkeling. Als leraar kun je meer met passie les geven en kom je terug in je kracht, daar krijg je pas echt energie van!

Vind je het lastig je schoolprofiel te activeren in het team?  Kijk dan eens op de site van stichting-leerkracht.nl. Zij hebben prachtige programma’s ontwikkeld om het team te begeleiden bij dit proces. 


Naar buiten groeien
Nu je je schoolprofiel intern hebt verankerd is het tijd om naar buiten te treden. Dat begint met overtuigend presenteren van het schoolprofiel door met een sterke vormgeving je ambitie van je school te laten zien. Dus in een onderscheidende, herkenbare stijl wat past bij de uitstraling van je school.

De ontwikkelde (of ge-restylde) huisstijl moet daarna consequent worden ingezet om zo gebruik te maken van de kracht van herhaling = herinnering. Drie keer; dat is het minimum aantal keren dat je boodschap bij iemand binnen moet komen om te blijven hangen. En in onze steeds vluchtiger wordende maatschappij met een tal aan mediakanalen is dat nog niet zo gemakkelijk.

Ga opzoek naar goede communicatiemiddelen, kanalen en timing om je doelgroep te bereiken. En die recht doen aan de professionaliteit waarmee het onderwijsprofiel intern is neergezet. Zo bouw je optimaal aan je imago en creëer je een bereik met een hoog rendement. Niet alleen bij ouders van potentieel nieuwe leerlingen. Het is ook belangrijk ouders van de huidige leerlingen erbij te betrekken. Want vergeet vooral niet dat zij je beste ambassadeurs zijn, wees er zuinig op! 


Wat levert een helder schoolprofiel op?

 • Duidelijkheid: De stevige boom voor je interne en externe communicatie zorgt voor een samenhangend beleid voor nu en de toekomst. 
 • Meer met minder: Meer focus op onderwijsinhoud, wat leidt tot verdieping en daardoor kwaliteitsverbetering. Minder versnipperde aandacht door impulsieve acties.
 • Tijdsbesparing: eenduidigheid en samenhang bij het werken aan schoolgids, schoolplan, budgettering, et cetera werkt overzichtelijk.
 • Vermindering van werkdruk: de prioriteiten van het team zijn duidelijk, er is een helder inzicht in hoofd- en bijzaken in het onderwijs 
 • Herkenbaarheid: de school heeft een duidelijke en eigen identiteit en neemt haar eigen positie in de markt in. 


Ondersteuning nodig? 
Vind je het lastig om al die uitingen vorm te geven? Studio Viscom kan je hier prima in ondersteunen.

Al jaren begeleid ik scholen met succes om het schoolprofiel om te zetten in sterke visuele communicatie. Door de kennis en ervaring van scholen te koppelen aan mijn expertise ontstaan er de mooiste producten.

De unieke Viscom schoolgids-kalender is daar een voorbeeld van. Het is dé oplossing voor “de gouden-driehoek” ambitie:

 • Het eigenaarschap bij het kind vergroten; 
 • De ouders goed informeren;  
 • De leerkrachten ontlasten. 

Kijk voor meer informatie over de Viscom Schoolgids-kalender op: Viscomschoolgids.nl 


Meer weten?
Neem contact met mij op via joyce@studioviscom.nl of 06 47 11 69 44. Of plan eenvoudig een afspraak in mijn agenda om met elkaar te ‘bomen” over jouw school.  

Ken je iemand die dit ook moet lezen? Deel en inspireer.

Meer inspiratie nodig? Volg Studio Viscom op LinkedIn en Instagram!